tsunderekanda:

CONGRATULATIONS¡¡¡¡ XDD

via tsunderekanda (originally tsunderekanda)

15 notes #Sengoku BASARA

(Source: )

via shrobs (originally hikari-wo)

42 notes #Sengoku BASARA